top of page
LogoJMDierfysiotherapie2020-socialmedia.

JM 

dierfysiotherapie

osteopathie

Dierfysiotherapie osteopathie

 

In mijn behandeling integreer ik fysiotherapie en osteopathie zodat er een totaal aanpak van het dier ontstaat. Hierin wordt getracht causaal te werken en niet symptomatisch. Met deze manuele integrale aanpak worden blokkades in het lichaam verholpen waardoor het lichaam in staat is terug in balans te komen. Omdat alle weefsels en systemen met elkaar in verbinding staan, zal een totale, integrale aanpak het uitgangspunt vormen in fysio-osteopathische behandeling. Hierin kunnen verschillende technieken, zoals manipulatieve, viscerale, fasciale technieken gebruikt worden. Ook kan de High Power Laser Therapie ingezet worden of kan er gebruik gemaakt worden van medical taping, Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation en dryneedling. 

Indicaties kunnen heel divers zijn, zoals opstartklachten, stijfheidsklachten, lichte kreupelheden, een gevoelige rug bij het borstelen en gedragsveranderingen bij het rijden of trainen. Een slechte balans of asymmetrie kunnen een kenmerk zijn van fysiek ongemak en een indicatie zijn voor fysiotherapie -osteopathie. Ook klachten zoals singelnijd, darmklachten, hoofdschudden of andere signalen van pijn of discomfort kunnen een indicatie zijn voor fysiotherapie-osteopathie bij het paard of de hond. 

Fysio-manuele therapie voor de ruiter

 

Niet alleen het paard kan scheef in balans zijn, maar ook de ruiter kan in meer of mindere mate een scheefheid hebben. Dit kan effect hebben in en op de training van het paard. Middels manuele technieken kan disbalans hersteld worden. Daarbij kan gekeken worden naar de combinatie tussen paard en ruiter en kan middels speciefieke oefeningen de coördinatie en balans van de ruiter verbeterd worden.

our_services
BitFit Consult

 

Aanleuningsproblematiek komt vaak voort uit discomfort elders in het paardenlichaam. Toch kunnen kleine een aanpassing of veranderingen in het bit of in het hoofdstel positieve effecten hebben op de aanleuning en daarmee de biomechanica van het paard. Zo is het kaakgewricht van het paard een belangrijk gewricht met vele relaties door het gehele lichaam. Het bit en hoofdstel kan hierin een belangrijke rol spelen, maar er zijn natuurlijk ook andere factoren, zoals blokkades bij het paard en / of de ruiter. Een bit kan positief bijdragen aan het rijcomfort van zowel het paard als de ruiter. Bij verschillende periodes in de training kan een aanpassing van het harnachement positief bijdragen in het trainingseffect. Bij een bitfit consult wordt altijd naar het totaalplaatje gekeken; het paard, de ruiter en het bit.

Hartslagmeting

De juiste intensiteit van een training is belangrijk om vooruitgang te boeken maar ook om overbelasting en daarmee blessures te voorkomen. Aan de hand van een fittest met hartslagmeting kan een juist trainingsschema worden opgesteld. Hiermee kan de kans op blessures verkleind worden en kan inzicht verkregen worden waar aandachtspunten liggen in de training. Bij een fittest wordt een basistest uitgevoerd en in schema gebracht. Daarnaast wordt gekeken naar de sportspecifieke training en de hulpvraag. Aan de hand van de uitkomsten wordt een trainingsadvies uitgebracht.

High Power Laser Therapie

 

High Power Laser Therapie (klasse 4) werkt op basis van laser licht. Door de juiste frequentie (810 nanometer) ontstaat er fotobiostimulatie. Hierdoor komt er energie in de mitochondriën, het energiefabriekje van de cel, waardoor er een verhoogd metabolisme van de cel ontstaat. Dit zorgt voor een groter herstelvermogen van het weefsel. HPLT kan zeer effectief worden ingezet bij peesletsel, huidwonden, oud littekenweefsel, cervicale klachten, lumbale klachten en nog vele andere indicaties.

Contact

JM dierfysiotherapie osteopathie

JM manuele therapie

Peelkant 47 

5845 EG Sint Anthonis

Email: julia-munne@hotmail.com
Tel: 
06-18805167

Adres

Maandag en donderdag: 

09.00-14.00     19.00-22.00

Woensdag en zaterdag: 

09.00-17.00

Behandeling op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via  whatsapp, mail of bellen. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing bij een behandeling / consult. Deze liggen ter inzage in de praktijk.

Openingstijden
about
contact

Julia Munne

Ik ben Julia Munne en ben fysio-manueel therapeut en dierfysiotherapeut-osteopaat. Van kinds af heb ik al een grote liefde voor dieren. In 2002 ben ik afgestudeerd aan de HAS Den Bosch met de afstudeerrichting Dierhouderij en Diergezondheid. Vanuit mijn stages ben ik steeds meer betrokken geraakt bij het trainen en algeheel welbevinden van paarden en honden. Na mijn opleiding Fysiotherapie heb ik mij gespecialiseerd als manueel therapeut. Deze kennis en kunde neem ik nog steeds mee in het behandelen van ruiters, maar ook bij de honden en paarden. In 2010 heb ik de opleiding Fysiotherapie bij dieren afgerond in Barneveld. In de loop der jaren werd mij steeds meer duidelijk dat een integrale aanpak bij een behandeling van het dier noodzakelijk is om patronen te herkennen en problemen goed op te kunnen lossen. Deze verdieping heb ik gevonden in de osteopathie. De opleiding ICREO, osteopathie voor paard en hond, heb ik in 2020 afgerond met de verdediging van mijn thesis over de doorbloeding van de hersenen van het paard en de verdere relaties met het gehele dier.

Naast de verschillende opleidingen heb ik ook verschillende specialisatie cursussen gedaan, zodat ik verschillende behandeltechnieken kan combineren of kan toepassen wat het beste bij het dier past op dat moment. Op dit moment volg ik de opleiding Orthomoleculaire Voeding bij paarden. Ik hoop dit half 2023 af te ronden en deze mooie toevoeging te kunnen integreren in mijn behandelingen en consulten waar nodig. 

Ook voor het behandelen van ruiters heb ik verschillende nascholingen gevolgd voor het up to date blijven van de recente ontwikkelingen.

Voor de NVFD (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren) schrijf ik diverse artikelen voor magazines en vakbladen. ​

logokngf.png
logonvfd.png
logoicpbc.gif
bottom of page